click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN

Posted by Khac Khanh on August 28, 2021
0

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐅𝐨𝐜𝐮𝐬 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

𝟏𝟎-𝟐𝟎𝟐1 𝐯𝐚̀ 𝟒/𝟐𝟎𝟐2

—————————

𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎́ 𝑙𝑜̛́𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 :

-28/8/2021

-1/9/2021

-10/9/2021

𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐁𝐀̉𝐍 𝐂𝐇𝐎 𝐊𝐈̀ 𝐁𝐀𝐘 ( 𝟐𝟎𝟐1-𝟐𝟎𝟐2 )

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑵𝒆𝒘 𝒇𝒐𝒄𝒖𝒔 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 đ𝒖̛𝒂 𝒓𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒙𝒂́𝒄, 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒖́𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏 

• Hướng dẫn làm hồ sơ du học Nhật Bản.

• Chi phí đi du học Nhật Bản

• Du học Nhật Bản 2020

𝟏. Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭

– Đã tốt nghiệp THPT, Trung Cấp, Cao đẳng, Đại học.

– Tuổi không quá 30.

– Nếu đã từng đi tu nghiệp sinh/ thực tập sinh hoặc hợp tác lao động tại Nhật thì yêu cầu trình độ tiếng Nhật phải đạt từ N4 trở lên.

2. 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒕𝒐̛̀ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒉𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒖̉ 𝑻𝒖̣𝒄 𝑫𝒖 𝑯𝒐̣𝒄 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏

– Sơ yếu lý lịch khai theo mẫu công ty.

– Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản gốc công chứng): 3 bản.

– Bản gốc bằng tốt nghiệp THPT; Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (nếu có): 3 bản sao công chứng và 1 bản gốc.

– Học bạ THPT; bảng điểm nếu đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học: 3 bản công chứng và 1 bản gốc.

– Chứng minh thư của học sinh và bố hoặc mẹ: 3 bản công chứng và 1 bản gốc.

– Sổ hộ khẩu gia đình: 3 bản sao công chứng và 1 bản gốc.

– Ảnh chân dung mới nhất: 12 ảnh 3×4 và 12 ảnh 4×6.

– Hộ chiếu (nếu có): 1 bản gốc.

– Nếu là Tu nghiệp sinh/ thực tập sinh về nước cần nộp: Chứng chỉ hoàn thành Tu Nghiệp Sinh, Hợp đồng Tu nghiệp, chứng chỉ tiếng Nhật: 1 bản gốc.

– Giấy xác nhận quyền sử dung đất (nếu có): 3 bản sao công chứng.

3. 𝑻𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒕𝒖̣𝒄 đ𝒊 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕.

– Nộp hồ sơ đăng ký tham gia.

– Học tiếng Nhật trước xuất cảnh.

– Phỏng vấn chọn trường ( co nhung truong ko phải phỏng vấn).

– Hoàn thiện hồ sơ.

– Xin tư cách lưu trú.

– Làm visa xuất cảnh.

  𝐷𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑢̛̣ 𝑏𝑖̣ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑡𝑢̛̀ 1 đ𝑒̂́𝑛 2 𝑛𝑎̆𝑚 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ ℎ𝑜̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 (𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑐𝑎𝑜 đ𝑎̆̉𝑛𝑔, đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑜̣𝑐). 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑑𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡ℎ𝑖̀ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑠𝑒̃ ℎ𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡. 𝐾ℎ𝑖 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑉𝑖𝑠𝑎 đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑜̛̉ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎 ℎ𝑎̣𝑛 𝑉𝑖𝑠𝑎 𝑙𝑎̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̛ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛.

4. 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒂̣𝒊 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕

  – Trong giai đoạn còn là diện visa sinh viên, du học sinh chỉ được phép làm thêm không quá 28h mỗi tuần. Việc làm do nhà trường giới thiệu hoặc văn phòng công ty tại Nhật bản hổ trợ. Các công việc làm thêm phổ biến: phát báo, bán hàng, rửa xe, đóng gói thực phẩm, làm cơm hộp, phục vụ bàn, thu hoạch nông sản, đóng hàng siêu thị…

 – Và đặc trưng sẽ dành riêng cho những bạn thích làm về chuyên ngành điều dưỡng tại nhật cty sẽ hỗ trợ và xin viẹc làm.

*Công ty và nhà trường cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm cho du học sinh tại Nhật.

5. 𝑪𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏

  1. Học tiếng Nhật tới khi xuất cảnh: 10triệu500 (Công ty sẽ tư vấn giới thiệu các trường Nhật Ngữ uy tín tại Việt Nam).

  2. Chi Phí Dịch thuật và thủ tục hồ sơ du học: 1500usd (nộp trước khi xuất cảnh).

  3. Chi phí nộp sang trường du học (1 năm học phí, 3 -6 tháng ký túc xá, phí tuyển khảo, bảo hiểm, học liệu…): khoảng 120 – 190 triệu đồng, tuỳ từng trường, từng vùng.

IV, THỦ TỤC VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ.

 – Mọi chi tiết xin liên hệ hoăc gửi vào gmail công cty.

       ([email protected])

 – chi tiết cụ thể qua hotline công ty 0949-609-176 hoặc tại văn phòng công ty

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜  NEW FOCUS

 + TP HCM: Toà nhà Thái Sơn Bộ Quốc Phòng

364/1A Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, TP HCM

  Hoặc các vpdd công ty tại Thanh Hoá, Tiền Giang…

 Xin chân thành cám ơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  • Advanced Search

    More Search Options
  • Reset Password

  • Mortgage Calculator

Compare Listings